FANDOM


Manaen, łac. Manahen (I wiek) – święty katolicki, prorok i nauczycieli Kościoła, postać biblijna.

Żyjący w I wieku przyrodni brat (brat mleczny), lub wspólnie wychowywany z tetrarchą Herodem Antypasem wymieniany przez św. Łukasza Ewangelistę i Euzebiusza z Cezarei. Przypuszczalny założyciel chrześcijańskiej wspólnoty Antiochii. Jego imię wymieniają Dzieje Apostolskie "W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychował się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł"[1].

Istnieją przypuszczenia wg których miał być synem mamki Heroda i że to od niego św. Łukasz znał szczegóły śmierci św. Jana Chrzciciela. Postaci tej nie można utożsamiać z esseńczykiem wymienianym przez Józefa Flawiusza.

Wspomnienie Manaena obchodzone jest 24 maja.

Imię pochodzi od hebrajskiego imienia Manahen oznaczającego tyle co pocieszyciel i w wersji greckiej przyjęło znaną nam formę. Imię znane jest z Drugiej Księgi Królewskiej[2], a jego zdrobniała forma Nahum lub Naham spotykamy jako osobne imię w Księdze Nahuma i w rodowodzie Jezusa Chrystusa zapisanym w Ewangelii św. Łukasza[3][4].

PrzypisyEdytuj

  1. Dz 13, 1
  2. 2 Krl 15, 14-22
  3. Łk 3, 25
  4. Manaen [on-line]. [Dostęp: 15 stycznia 2012]. Dostępny w WWW: http://pl.wikipedia.org/wiki/Manaen