FANDOM


Jego imię wymieniają Dzieje Apostolskie: „W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychował się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł"[1].

Określenie Cyrenejczyk wskazuje na miejsce pochodzenia, ale późniejsi poczuli się uprawnieni do uczynienia z tego bliżej nie znanego Lucjusza biskupa Cyreny. Inni utożsamiali go z Lucjuszem wspomnianym w Liście do Rzymian[2], a jeszcze inni przypuszczali, że chodziło o zniekształconą formę imienia ewangelisty Łukasza. Wszystko to jest czysto koniekturalne[3].

Jego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 6 maja[4]. Lucjusza z Cyreny wspominano w synaksariach pod dniem 6 maja[5].

PrzypisyEdytuj

  1. Dz 13, 1
  2. Rz 16, 21
  3. Lucjusz [on-line]. [Dostęp: 12 grudnia 2011]. Dostępny w WWW: http://www.deon.pl/imieniny/imie,1877,lucjusz.html
  4. Lucjusz Cyrenejczyk [on-line]. [Dostęp: 12 grudnia 2011]. Dostępny w WWW: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lucjusz_Cyrenejczyk
  5. Lucjusz [on-line]. [Dostęp: 12 grudnia 2011]. Dostępny w WWW: http://www.deon.pl/imieniny/imie,1877,lucjusz.html