FANDOM


Szaweł rodzi się w Tarsie ok. 8
Nawrócenie Szawła 33/34 lub 36/37
Paweł nawiedza Kościół jerozolimski 37 lub 39
Pierwsza wyprawa misyjna św. Pawła 45-48
Tzw. Sobór Jerozolimski 49/50
Druga wyprawa misyjna św. Pawła 50-53
Św. Paweł przed Gallionem w Koryncie 52
Trzecia wyprawa misyjna św. Pawła 53-58
Działalność Pawła w Efezie podczas trzeciej wyprawy misyjnej 54-57
Uwięzienie Pawła w Cezarei Palestyńskiej 58-60
Pierwsze uwięzienie rzymskie Pawła 61-63
Drugie uwięzienie rzymskie Pawła, zakończone jego śmiercią 66/67